Doel van onze de vereniging:

​​

1.1 maatschappelijk verantwoord beheren en exploiteren  van bossen, erfgoederen/monumenten, agrarische gronden, eventueel  met een Hoeve en vee. 

Onze beoogde locaties zullen wij zoveel mogelijk in alle behoeften zelfvoorzienend maken om  zo goed, goedkoop en onafhankelijk mogelijk te kunnen functioneren. Ook het opslaan en verkopen van onze duurzaam opgewekte energie behoort tot een van onze toekomstige hoofddoelen. 

Als vzw willen wij steeds de belangen dienen van de medemens.

Wij willen onze producten en diensten leveren tegen de bruto kostprijs, verhoogd met een maatschappelijk verantwoorde marge voor het indekken van de bedrijfsrisico's.  

Overschotten die hierdoor ontstaan zullen worden ge-herinvesteerd in al onze activiteiten als beschreven onder 1.2 t/m 1.4.

1.2        steeds naar beste kunnen, in te haken op behoeften in haar directe omgeving​

1.3        streven naar een zo min mogelijke belasting van de natuur door:​

1.3.1     aanplanten en beheren van bossen,

1.3.2     ecologisch verantwoord groente en gewassen kweken,

1.3.3     diervriendelijk boeren,

1.3.4     kleinschalige paardensport, ook voor personen met handicap,

1.3.5     kweken van bomen,

1.3.6     kweken van vis,

1.3.7     ontwikkelen van duurzaam zelfvoorzienend en levensloop bestendig "roerend goed" verblijfsruimten,

1.3.8     ontwikkelen van betaalbare aanvullende thuiszorg met robots,

1.3.9     opvang jongeren met beperkingen in een aangename separate locatie gedeelte (kinderdorp),

1.3.10   produceren van elektriciteit en duurzame gassen op zon en wind energie,

1.3.11   betaalbare recreatie mogelijk maken in het agrarisch gebeuren, ook voor mensen een beperking                      

1.3.12   uitvoeren van Cradle to Cradle georiënteerde werkzaamheden (afval bestaat niet),

1.3.13   vergisten van mest,

1.3.14   het maken van "biologische" zuivelproducten,

1.3.15   zuiveren van alle eigen afvalwater met helofytenfilters voor hergebruik,

1.3.16   het doen van research in de hierboven beschreven werkvelden.

1.4        eerlijk betaalde werkgelegenheid creëren, ook voor personen met beperkingen in boven benoemde zaken.

De links op deze site koppelen u door naar onze  alfabetische begrippenlijst, hier vindt u alle beschrijvingen en veelal bedrijven of universiteiten zich met een onderwerp bezig houden.  

​AMVIOM staat voor amor vincit omnia - liefde overwint alles.

einde introductie

laatst bewerkt 17-11-2017.

 

Wanneer u over het bovenstaande met ons wilt communiceren nodigen wij u hiervoor uit via ons contact formulier