LBZ verblijfsruimte.

definitie LBZ:

Levensloop Bestendig Zelfvoorzienend,  naar eigen behoefte en toepasbaar voor kantoren, werkruimten en woningen.

Een levensloop bestendige ruimte moet(en) een of meerdere personen met een beperking in staat stellen steeds probleemloos te kunnen wonen.  Zo'n verblijfsruimte moet steeds aangepast  kunnen worden aan een nieuwe situaties bij de gebruiker(s) .

Zelfvoorzienend houdt in dat een verblijfsruimte tenminste aan de onderstaande zaken voldoet:

het dag en nacht goede lucht heeft,

het zijn eigen duurzame elektriciteit opwekt,

het voldoende aan regenwatervoorzieningen met een filterinstallatie heeft,

het voldoende blusmiddelen heeft,

het een IOT systeem heeft voor hulpdiensten,

het casco op een duurzame wijze 365 dagen per jaar een gewenste temperatuur behoudt,

het inpandig drempelvrij is

het van buiten uit minimaal via twee in/uitgangen te betreden is die voor rolstoelen geen enkel obstakel vormen.

einde: LBZ verblijfsruimten

laatst bewerkt 7-3-2021