AMVIOM vzw eu

door de zon minder zorgen

gebruik alleen wat de natuur ons kan geven, niet meer.

 

Dit is inmiddels de 5e website van AMVIOM.

1e  www.amviomvzw.eu

2e www.amviom-public-sharepoint.com

3e www.amviom.com

4e https://amviom.wixsite.com/amviom

en nu:

5e https://www.amviom.org/

de 1e, 2e, 3e, en 4e worden niet meer bijgewerkt, doch het verwijderen kost ook nog tijd.

 

Na enige trials sinds 2011, eerst met HTML exercities, en later in ons virtuele kantoor van MS Office 365.

Sinds 2016 kwam Wix in beeld omdat het MS Office 365 programma aankondigde te gaan stoppen met de ondersteuning van websites. Wij hebben op de aanbeveling van MS Office 365 een Wix abonnement  genomen, waarvan na een jaar de Office korting niet helaas niet meer gehandhaafd werd. Dit werd er overigens in aanvang niet bij vermeld. We waren er vanuit gegaan dat Wix aan de Office clienten altijd die korting zouden geven. Hierna hebben een nieuwe en goedkopere mogelijkheid via JouwWeb gevonden.

Deze website kost ons nog maar een derde van de onze site bij een Wix-site zonder reclame. Wix is een uitstekende onderneming maar voor ons altijd te duur wanneer je elders terecht kunt, waar ze ook uitstekende software aanbieden die minstens zo eenvoudig is.

Voor het 1e jaar kregen we als vereniging zonder winstoogmerk op ons verzoek bij JouwWeb bovendien nog eens 50% korting voor het eerste jaar, op hun toch al  redelijke tarief. De inhoud en de intenties van al  onze oorspronkelijke  virtuele ontwikkelingen zijn allemaal hetzelfde gebleven.

Nadat GGZ NWB financieel in elkaar zakte hebben wij onze aspiraties voor een kinderdorp in de ijskast moeten zetten.

Ook de intentie om op drie plaatsen in Nederland met Linde Gas Benelux waterstofgas aan automobilisten en de NAM te gaan verkopen is mislukt. Dit had een mooie bron van inkomsten kunnen worden, om onze doeleinden te financieren.  Linde trok zich na enorme doch vruchteloze inspannigen terug uit de markt voor waterstof tankstations binnen de Benelux en het concept van de  "letter of intent" met Linde Gas Benlux, werd mede hierdoor, helaas waardeloos.

De oorzaken waren complex, los van de bariaire in die tijd met omgevingsloketten, kon de grondeigenaar van de locaties zich bij nader inzien niet vinden in het waterstofplan, en de NAM verklaarde pas in 2022 ca. een volume van 1% waterstofgas te willen gaan afnemen in het gasnet. 

Verder nodigen we elke bonafide partij van harte uit een steentje bij te dragen aan onze idealen tegen een redelijk winstpercentage van ca. 5%. 

 

laatst bewerkt op 10-9-2018

Doel van onze de vereniging:

​​

1.1 maatschappelijk verantwoord beheren en exploiteren  van bossen, erfgoederen/monumenten, agrarische gronden, eventueel  met een Hoeve en vee. 

Onze beoogde locaties zullen wij zoveel mogelijk in alle behoeften zelfvoorzienend maken om  zo goed, goedkoop en onafhankelijk mogelijk te kunnen functioneren. Ook het opslaan en verkopen van onze duurzaam opgewekte energie behoort tot een van onze toekomstige hoofddoelen. 

Als vzw willen wij steeds de belangen dienen van de medemens.

Wij willen onze producten en diensten leveren tegen de bruto kostprijs, verhoogd met een maatschappelijk verantwoorde marge voor het indekken van de bedrijfsrisico's.  

Overschotten die hierdoor ontstaan zullen worden ge-herinvesteerd in al onze activiteiten als beschreven onder 1.2 t/m 1.4.

1.2        steeds naar beste kunnen, in te haken op behoeften in haar directe omgeving​

1.3        streven naar een zo min mogelijke belasting van de natuur door:​

1.3.1     aanplanten en beheren van bossen,

1.3.2     ecologisch verantwoord groente en gewassen kweken,

1.3.3     diervriendelijk boeren,

1.3.4     kleinschalige paardensport, ook voor personen met handicap,

1.3.5     kweken van bomen,

1.3.6     kweken van vis,

1.3.7     ontwikkelen van duurzaam zelfvoorzienend en levensloop bestendig "roerend goed" verblijfsruimten,

1.3.8     ontwikkelen van betaalbare aanvullende thuiszorg met robots,

1.3.9     opvang jongeren met beperkingen in een aangename separate locatie gedeelte (kinderdorp),

1.3.10   produceren van elektriciteit en duurzame gassen op zon en wind energie,

1.3.11   betaalbare recreatie mogelijk maken in het agrarisch gebeuren, ook voor mensen een beperking                      

1.3.12   uitvoeren van Cradle to Cradle georiënteerde werkzaamheden (afval bestaat niet),

1.3.13   vergisten van mest,

1.3.14   het maken van "biologische" zuivelproducten,

1.3.15   zuiveren van alle eigen afvalwater met helofytenfilters voor hergebruik,

1.3.16   het doen van research in de hierboven beschreven werkvelden.

1.4        eerlijk betaalde werkgelegenheid creëren, ook voor personen met beperkingen in boven benoemde zaken.

De links op deze site koppelen u door naar onze  alfabetische begrippenlijst, hier vindt u alle beschrijvingen en veelal bedrijven of universiteiten zich met een onderwerp bezig houden.  

​AMVIOM staat voor amor vincit omnia - liefde overwint alles.

einde introductie

laatst bewerkt 17-11-2017.

 

Wanneer u over het bovenstaande met ons wilt communiceren nodigen wij u hiervoor uit via ons contact formulier